Medlemsmøde 20. februar 2020 kl.19:00

i Kulturhuset Blokhus

Foreningen Kulturens Venner Blokhus indbyder nu til sit første medlemsmøde den 20. februar 2020 kl.19:00.

Bestyrelsen har i de fire måneder, der er gået, drøftet mange forskellige ideoplæg til projekter, som kunne være spændende supplementer til de aktiviteter, der allerede foregår i Blokhus/Hune-området i løbet af kalenderåret.

Formanden, Kai Møller, mener, at der er nu er mere substans til stede end blot snak og løse tanker. Så nu er bestyrelsen rustet til det første medlemsmøde.

Bestyrelsen har også kigget på, om der kunne findes projekter, der kunne forlænge sæsonen i Blokhus i respekt for bl.a. Destination Blokhus' Årshjul, arrangementsoversigten fra Spillestedet, aktiviteter på Blokhus Torv, Futtens Gård, Fiskernes Hus, Blokhus Kanonlaug og ikke mindst Skulpturparken.

Bestyrelsen mener, at det er lykkedes og vil nu gerne involvere medlemmerne, og bede dem deltage i arbejdsgrupper til videre planlægning af opgaverne.

Det skete, efter at foreningen 11. februar omsider havde fået sig registreret i CVR-registret, således at den nu kan modtage kontingentindbetalinger og - forhåbentlig - tilskud fra forskellige fonde til egen bankkonto.

Medlemmerne opfordres til at tage venner og bekendte med til mødet.

Formanden Kai Møller skrev mandag morgen klokken 9:56 i en mail til medlemmerne:

"- John Andersen, Skulpturparken, har været så venlig at låne os lokaler og give kaffe til vores medlemsmøde den 20. februar 2020 kl. 19:00.

Vi vil også gerne have flere medlemmer, så tag din nabo eller gode ven under armen.

Vi sætter også indbydelse på facebook, info Blokhus Hune og Blokhus.dk i løbet af dagen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen."