Nyhedsbrev 08.04.2020

Kære medlemmer

Corona-virus og covid 19

Bestyrelsen i Kulturens Venner Blokhus håber, at I alle er ved godt mod og godt helbred i disse vanskelige tider.

Det er svært at være en nystartet forening, der gerne vil arrangere nye aktiviteter i vores dejlige Blokhus, men alt er desværre underdrejet

Det gælder os selv i Bestyrelsen, vores samarbejdspartnere o s.v.

I kan se på Kanal Blokhus og af nedenstående hvilke aktiviteter vi snakkede om på medlemsmødet den 10. marts 2020

Vi var godt 30 deltagere og Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til aktiviteter:

Fiskefestival

vi drøftede dels et kokketræf og dels en form for skills for kokkeelever fra Food College.

Tovholdere er Hans Peter og Anders.

Moderne dans

hvor det er tanken at lære alle der ønsker det at danse moderne dans ved en event på Torvet i Blokhus.

Tovholder er Margit.

Korfestival

hvor det er tanken at invitere kor fra Jammerbugt kommune samt de nordiske venskabsbyer til en festival over 3 dage dels med en startkoncert på Torvet, små koncerter rundt i Blokhus og afslutningsvis en fælleskoncert måske i Grusgraven i Hune.

Tovholdere er Birgitte, Else og Jytte

Forskønnelse

hvor det er tanken – i samarbejde med Kulturskolen at dekorere de allerede eksisterende bænke rundt i Hune og Blokhus med hjælp fra lokale kunstnere, og dels udvikling og fremstilling af nye former for bænke nye former for bænke.

Tovholdere er Kai og Jens Otto

Poetry Walk

hvor det er tanken – i samarbejde med Kulturelt Samvirke – Kulturskolen og lokale kunstnere at få lavet kunstværker af enhver art – malerier, skulpturer, digte og glasmosaik med lokale motiver til opstilling langs de fritlagte Blokhus Bæk på sydsiden af bækken.

Tovholder er Kai

Blokhus Historie

hvor der via en app fortælles om hele historien om Blokhus.

Tovholdere er Anders og Peter

North Western Art Line

hvor der arrangeres en kunstudstilling op til uge 42 med hjælp fra ca 15 lokale kunstnere, og hvor anden del er en kunstrute rundt til de lokale kunstneres atelier, der vil være åbne på bestemte dage.

Tovholdere er Margit, Anne Marie, Judith, Allan, Helle, Carsten og Kai

Folkeuniversitet

Der er dannet en lokalkomite af Folkeuniversitetet i Blokhus, hvor der vil blive arrangeret foredrag hen over vinteren.

Bestyrelsen er Helge, Poul, fru Vendelbo, Jens Otto og Ebbe Det er Bestyrelsens beslutning, at der arbejdes videre med alle forslagene.

Det vil formentlig i Corona tidens tegn kun være muligt at gennemføre North Western Art Line og Folkeuniversitetet i 2020. Hvorimod vi så har længere tid til planlægning af de øvrige projekter i 2021.

Det var en kort Up date af foreningens virke indtil videre.

Ifølge vedtægternes § 6 skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af maj måned. På grund af Regeringens restriktioner i forhold til Covid 19, så har Bestyrelses besluttet generalforsamlingen udsættes indtil videre. Vi vender tilbage i takt med at Regeringen åbner Danmark op igen.

Selv om det ikke er muligt med de mange arrangementer, så er det Bestyrelsens håb, at du/I alligevel vil indbetale kontingens for 2020. Det vil være en kærkommen støtte til foreningens arbejde, og vil gøre, at vi har lidt økonomi at arbejde med til arrangementerne.

Pas godt på jer selv og god sommer – trods alt

Med venlig hilsen
Kai Møller
Formand
Kulturens Venner Blokhus